Kurzy pro všechny skupiny

Kondiční jízdy řidičů

Školení řidičů
z povolání

Přezkoušení
po odebrání ŘP

Ceník výcviku Autoškoly platný od 01.01.2020

AM  dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximální konstrukční  13.000,- Kč
  rychlostí 45 km/hod  
A1 motocykly do 125 cm3 a do výkonu 11 kW, tříkolová vozidla do 15 kW  13.000,- Kč
A2 motocykly do výkonu 35 kW a do 0,2 kW/na 1 kg 13.000,- Kč
A motocykly s výkonem nad 35 kw a nad 0,2 kw/kg 13.000,- Kč
A1/A2 rozšíření skupiny z A1 na A2  8.000,- Kč
A1/A rozšíření skupiny z A1 na A 8.000,- Kč
  doplňovací zkouška z A1 na A2, (A2 na A) 4.000,- Kč
B osobní vozidla, základní kurz  9.900,- Kč
  individuální výuka a výcvik 10.900,- Kč
  přednostní výcvik 13.500,- Kč
  exkluzive  12.500,- Kč
A + B sdružený výcvik, motocykl všechny skupiny + osobní automobil 23.500,- Kč
C nákladní vozidla  16.000,- Kč
BE přípojná vozidla za OA (vleky) nad 750 kg 6.000,- Kč
B+E/96 rozšířená skupina B (vleky do celkové hmotnosti soupravy 4.250 kg)  3.000,- Kč
CE přípojná vozidla za NA (vleky, návěs) 8.500,- Kč

Poznámky:

Příplatek pro cizince(výuka a zkouška v cizím jazyce)        3.000,- Kč

 

 

Doplňující výcvik, kondiční jízdy, opravné zkoušky, ostatní (jedna vyučovací hodina)

Motocykly  500,- Kč
Osobní vozidla 400,- Kč
Nákladní vozidla  600,- Kč
Vleky B+E, C+E (příplatek k OA,NA) 100,- Kč
Opravná zkouška z pravidel, údržby voz. 450,- Kč
Opravná zkouška z jízdy B 450,- Kč
Opravná zkouška z jízd AM,A1,A2,A 2.000,- Kč
Storno jízd (prostoj), nezrušení 24 hod 150,- Kč
Opravná zkouška z jízd C,CE  1.000,- Kč

Školení řidičů referentů

Odborná způsobilost řidičů referentů pro skupinu B:              420,-Kč

 

Školení profesní způsobilosti řidičů

Školení profesní způsobilosti řidičů roční pravidelné 7 hod                                                  1.210,-Kč

                (dle zák.č. 247/2000 Sb. Par.48, odst. 4 a 5)

Školení profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 35 hodin v rámci návratu                           6.050,- Kč

                k původnímu povolání (dle zák.č. 247/2000 Sb. Par.48, odst. 4 a 5)

Vstupní školení profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 140 hod k získání                          21.000,- Kč

                průkazu profesní způsobilosti řidičů (dle zák.č. 247/2000 Sb, odst. 3 a 4)

Vstupní školení profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 45 hod k rozšíření                         11.000,- Kč

                Průkazu profesní způsobilosti řidičů ze skupiny C,CE na skupinu D,DE

                a nebo ze skupiny D,DE na skupinu C,CE (dle zák.č.247/2000 Sb, par.47,ods.5)

 

Vrácení řidičského průkazu

Řidičský průkaz skupina B                                                                                                                                                        3.500,- Kč

Řidičský průkaz skupiny C                                                                                                                                                        4.000,- Kč

 

Ceny obsahují kompletní výuku a výcvik podle zákona č.247/2000 Sb. s první závěrečnou zkouškou pro skupinu A,B, B+E, C, CE.

Cena opravné zkoušky A 2.000,-Kč  je stanovena podle výše nákladů (1-část závěrečné zkoušky je na cvičišti, 2-část závěrečné zkoušky je samostatná jízda na motocyklu v doprovodu vozidla s učitelem a zkušebním komisařem).

Platbu za výuku a výcvik možno provést jednorázově, nebo až ve třech splátkách bez navýšení – nutno pokrývat náklady praktického výcviku. První splátka – před zahájením výcviku (praktické jízdy),                                                                                                                                                                                               

Zákonem č. 411/2005 Sb. se novelizuje zákon č. 247/2000 Sb.
Do do zmíněného zákona byl doplněn §39A, kterým se zavádí poplatky za provedení zkoušky (hradí žadatel).
Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit OÚ obce s rozšířenou působností Magistrátu poplatek:
Všechny poplatky nejsou součástí ceny autoškoly
  • První zkouška pro všechny skupiny - předpisy testy o provozu vozidel, jízda, (u nákladního automobilu údržba) - 700 Kč poplatek
  • Opakovaný test oprava (předpisy o provozu vozidel) - 100 Kč poplatek
  • Ústní zkouška oprava (údržba vozidel pro nákladní automobil) - 200 Kč poplatek
  • Praktická jízda oprava - 400 Kč poplatek
  • Poplatek za doplňovací výcvik (nedělá se test) motocyklu - 700,- (A1 na A2, A2 na A)
  • Poplatek za rozšířenou skupinu B+E, B/96 (nedělá se test) - 700,-
Doplňující hodiny praktického výcviku:
 
motocykly
500,-Kč
osobní automobil 400,-Kč
nákladní vozidlo 600,- Kč

Opravné zkoušky:

 
Pravidla (test) a údržba vozidla NA   450,- Kč
Osobní automobil    450,- Kč
Nákladní automobil  1.000,- Kč
Motocykl 2.000,- Kč
 
Poplatek za storno jízdy, prostoj vozidla:                 150,- Kč
Převod z jiné autoškoly do AŠ Fencl:                        1.000,- Kč
Převod z Autoškoly Fencl do jiné autoškoly:         1.000,- Kč
Storno výuky a výcviku:                                           10% z ceny
 
 
Minimální doba trvání:                                               
          Doba trvání je uvedena u každého druhu výcviku.
          Přednostní kurz (doba trvání 3 až 5 týdnů)
          Maximální doba výcviku je 18 měsíců (dle §13, odst.1, písm. b) zákona č. 247/2000 Sb.
 
Pro přístup do všech sekcí našeho ceníku - viz. jednotlivé skupiny.

Návštěvnost stránek

190843