Kurzy pro všechny skupiny

Kondiční jízdy řidičů

Školení řidičů
z povolání

Přezkoušení
po odebrání ŘP

Ceník výcviku Autoškoly od 01.12. 2023

AM  dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí 45 km/hod. Neprovádíme. 14.500,- Kč
A1 motocykly do 125 cm3 a do výkonu 11 kW, tříkolová vozidla do 15 kW. Neprovádíme. 14.500,- Kč
A2 motocykly do výkonu 35 kW a do 0,2 kW/na 1 kg 23.500,- Kč
A motocykly s výkonem nad 35 kw a nad 0,2 kw/kg 23.500,- Kč
A2,A motocykl, přednostní výcvik 28.500,- Kč
A1/A2 rozšíření skupiny z A1 na A2, 2 hod s učitelem, 3 hod AC, 2 hod provoz 15.500,- Kč
A1/A rozšíření skupiny z A2 na A, 2 hod s učitelem, 3 hod AC, 2 hod provoz 15.500,- Kč
  doplňovací zkouška z A1 na A2, (A2 na A), včetně jízdy 1 hodina s učitelem, 3 hod AC   10.500,- Kč
B osobní vozidla (praktický výcvik cca 2 hodiny týdně) 23.000,- Kč
B exklusive, učebnice v ceně,  neplatí  se opravné ZK, (praktický výcvik cca 2 hodiny týdně) 25.000,- Kč
B Přednostní výcvik  28.000,- Kč
B B s automatickou převodovkou  26.500,- Kč
A + B sdružený výcvik, motocykl + osobní automobil Podle dohody
C nákladní vozidla 20.000,- Kč
C přednostní výcvik 24.000,- Kč
B+E přípojná vozidla za OA (vleky) nad 750 kg, pro přednostní zařazení +2.000,- Kč     9.000,- Kč
B96 doplňovací výcvik (vleky do celkové hmotnost soupravy 4.250 kg), je nutné dokoupit 2 hod OA, přednostní zařazení + 1.000,- Kč   4.000,- Kč
CE přípojná vozidla za NA (vleky, návěs)                                           12.500,- Kč

Poznámka:

Příplatek pro cizince (výuka a výcvik v cizím jazyce):   +25%

 Doplňující výcvik, kondiční jízdy, opravné zkoušky, ostatní (jedna vyuč. hod to je 45 minut).

Motocykly                                                         700,- Kč
žák s učitelem na moto                 900,- Kč +doprovodné vozidlo nebo moto
Osobní vozidla   600,- Kč
s automatickou převodovkou 700,- Kč
Nákladní vozidla  1000,- Kč
Vleky B+E, C+E (příplatek k OA,NA) +200,- Kč
Opravná zkouška z pravidel, údržby voz.   500,- Kč
Opravná zkouška z jízdy B   600,- Kč
Opravná zkouška z jízd AM,A1,A2,A 2.000,- Kč
Storno jízd (prostoj), nezrušení 24 hod   200,- Kč
Opravná zkouška z jízd C,CE    1.000,- Kč, C+E 1.000,- Kč
Prostoj vozidla, storno jízdy 24 hod   200,- Kč
Převod z nebo do autoškoly 1.000,- Kč
Storno celého výcviku 500,- Kč
Vrácení řidičského oprávnění A,B,C,B+E,C+E

od 4.500,- Kč

Nová průkazka

100,- Kč

 Školení řidičů referentů

Odborná způsobilost řidičů referentů pro skupinu B:                                                              420,-Kč

 Školení profesní způsobilosti řidičů

Školení profesní způsobilosti řidičů roční pravidelné 7 hod                                                  1.210,-Kč

                (dle zák.č.247/2000 Sb. Par.48, odst. 4 a 5)

Školení profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 35 hodin v rámci návratu                           6.050,- Kč

                k původnímu povolání (dle zák.č.247/2000 Sb. Par.48, odst. 4 a 5)

Vstupní školení profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 140 hod k získání                          21.000,- Kč

                průkazu profesní způsobilosti řidičů (dle zák.č.247/2000 Sb, odst. 3 a 4)

Vstupní školení profesní způsobilosti řidičů v rozsahu 45 hod k rozšíření                         11.000,- Kč

                Průkazu profesní způsobilosti řidičů ze skupiny C,CE na skupinu D,DE

                a nebo ze skupiny D,DE na skupinu C,CE (dle zák.č.247/2000 Sb, par.47,ods.5)

 Poznámka:

Ceny obsahují kompletní výuku a výcvik podle zákona č.247/2000 Sb. s první závěrečnou zkouškou pro skupinu A,B, B+E, C, CE.

Cena opravné zkoušky A 2.000,-Kč  je stanovena podle výše nákladů (1-část závěrečné zkoušky je na cvičišti,                                                                    2-část závěrečné zkoušky  je samostatná jízda na motocyklu v doprovodu vozidla s učitelem a zkušebním komisařem).

Platbu za výuku a výcvik možno provést jednorázově, nebo až ve třech splátkách bez navýšení – nutno pokrývat náklady praktického                              výcviku. První splátka – před zahájením výcviku (praktické jízdy),                                                                                                                                                                                               

Zákonem č. 411/2005 Sb. se novelizuje zákon č. 247/2000 Sb.
Do do zmíněného zákona byl doplněn §39A, kterým se zavádí poplatky za provedení zkoušky (hradí žadatel).
Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit OÚ obce s rozšířenou působností Magistrátu poplatek:
Všechny poplatky nejsou součástí ceny autoškoly
  • První zkouška pro všechny skupiny - předpisy testy o provozu vozidel, jízda, (u nákladního automobilu údržba) - 700 Kč poplatek
  • Opakovaný test oprava (předpisy o provozu vozidel) - 100 Kč poplatek
  • Ústní zkouška oprava (údržba vozidel pro nákladní automobil) - 200 Kč poplatek
  • Praktická jízda oprava - 400 Kč poplatek
  • Poplatek za doplňovací výcvik (nedělá se test) motocyklu - 700,- (A1 na A2, A2 na A)
  • Poplatek za rozšířenou skupinu B+E, B/96 (nedělá se test) - 700,-
 

 

 
Pro přístup do všech sekcí našeho ceníku - viz. jednotlivé skupiny.

Návštěvnost stránek

348171