Kurzy pro všechny skupiny

Kondiční jízdy řidičů

Školení řidičů
z povolání

Přezkoušení
po odebrání ŘP

Řidičský průkaz skupina C

Nákladní automobil

Skupina:
Věk ke dni ukončení:
Doba trvání
Cena:

C
18 let

 od 3 týdnů

 

Nákladní automobily (vozidla) s maximální přípustnou hmotností nad 3 500 kg,
s výjimkou vozidel určených pro přepravu osob. Podle zvláštního předpisu.
Podmínkou je držení ŘP skupiny B.

další podmínky viz info.
Výuka a výcvik je veden formou individuálního studijního plánu.

Řidičský průkaz C

Skupina:
Věk ke dni ukončení:
Doba trvání
Cena:

C
21 let           od 2 týdnů

Nákladní automobily (vozidla) s maximální přípustnou hmotností nad 3 500 kg, 
s výjimkou vozidel určených pro přepravu osob.
Podmínkou je držení ŘP skupiny B.

další podmínky viz info.
Výuka a výcvik je veden formou individuálního studijního plánu.
Řidičský průkaz C

Sdružený výcvik 

Skupina:
Doba trvání
Cena:

C + A1, A2
od 5 týdnů
Při zahájení dohodou

 Výuka a výcvik je veden formou individuálního studijního plánu.

Řidičský průkaz C + A1 + A2

Skupina:
Věk ke dni ukončení:
Doba trvání
Cena:

C + A
24 let
od 5 týdnů
Při zahájení dohodou

 Výuka a výcvik je veden formou individuálního studijního plánu.

 

Řidičský průkaz C + A

Informace řidičský průkaz C

Kurz skupiny C

Podmínky a pravidla kurzu

 • Žadatel, který ukončí výuku a výcvik před dosažením věku 21 let, smí řídit vozidlo skupiny C pouze jako řidič ozbrojených složek viz Zákon 361/2000 Sb., §83, odst. 5 nebo v rámci vstupního školení viz Zákon 361/2000 Sb., §83, odst. 6 nebo je-li držitelem profesního osvědčení a absolboval školení v rozšířeném rozsahu (280 hodin)
 • Žadatel, který ukončí výuku a výcvik po dosažení věku 21 let, smí řídit vozidlo skupiny C pouze jako řidič nekomerční přepravy (pro vlastní potřebu) v ostatních případech musí být držitelem profesního osvědčení. 
 • Konzultace jsou vždy v úterý 16:30 do 18:00 hod. 
 • Plánování časového rozvrhu jízd se děje ve spolupráci s autoškolou. Snažíme se přizpůsobit časovým možnostem uchazeče.
 • Získávání teoretických znalostí je formou samostudia.
 • Níže uvedené počty hodin výuky (konzultací) jsou minimální, uchazeč může podle potřeb absolvovat více hodin (bez navýšení ceny).

Povinná výuka – konzultace

 • 3 hod - předpisy o provozu vozidel
 • 3 hod - opravy a údržba vozidel
 • 3 hod - teorie zásad bezpečné jízdy
 • 1 hod - zdravotnická příprava
 • 1 hod - opakování (testy)
  11 hod celkové teoretické přípravy

Praktický výcvik

 • 4 hod - opravy a údržba vozidel
 • 4 hod - zdravotnická příprava
 • 18 hod - jízdy s výcvikovým vozidlem AŠ
  26 hod celého praktického výcviku

37 hodin celkové výuky

 

Chcete získat řidičský průkaz C?

 Napište nám nebo Volejte +420 774 668 873

Návštěvnost stránek

348177