Kurzy pro všechny skupiny

Kondiční jízdy řidičů

Školení řidičů
z povolání

Přezkoušení
po odebrání ŘP

Informace řidičský průkaz B

Individuální kurz skupiny B

Podmínky a pravidla kurzu

 • Výuka (konzultace) jsou vždy v PO,ST od 16:40 do 18:10 hod. Uchazeč se účastní výuky v souladu se studijním plánem.
 • Plánování časového rozvrhu jízd se děje ve spolupráci s autoškolou. Snažíme se přizpůsobit časovým možnostem uchazeče.
 • Získávání teoretických znalostí je formou přednášek a samostudia.
 • Níže uvedené počty hodin výuky (konzultací) jsou minimální, uchazeč může podle potřeb absolvovat více hodin (bez navýšení ceny).

Povinná výuka – konzultace (dle zákona)
 • předpisy o provozu vozidel
 • teorie zásad bezpečné jízdy 
  12 hod celkové teoretické přípravy
Praktický výcvik
 • 2 hod - údržba vozidel
 • 4 hod - zdravotnická příprava
 • 28 hod - jízdy s výcvikovým vozidlem AŠ
  34 hod celého praktického výcviku
 
Jako jedna z mála autoškol provádíme výuku formou přednášek s animovanou prezentací

Návštěvnost stránek

348174