Kurzy pro všechny skupiny

Kondiční jízdy řidičů

Školení řidičů
z povolání

Přezkoušení
po odebrání ŘP

 

Informace řidičský průkaz C

Kurz skupiny C

Podmínky a pravidla kurzu

 • Žadatel, který ukončí výuku a výcvik před dosažením věku 21 let, smí řídit vozidlo skupiny C pouze jako řidič ozbrojených složek viz Zákon 361/2000 Sb., §83, odst. 5 nebo v rámci vstupního školení viz Zákon 361/2000 Sb., §83, odst. 6 nebo je-li držitelem profesního osvědčení a absolboval školení v rozšířeném rozsahu (280 hodin)
 • Žadatel, který ukončí výuku a výcvik po dosažení věku 21 let, smí řídit vozidlo skupiny C pouze jako řidič nekomerční přepravy (pro vlastní potřebu) v ostatních případech musí být držitelem profesního osvědčení. 
 • Konzultace jsou vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 19:00 hod. Jedná se o 2 bloky po 2 vyučovacích hodinách. Uchazeč si řídí účast dle svých časových možností v souladu s plánem konzultací.
 • Plánování časového rozvrhu jízd se děje ve spolupráci s autoškolou. Snažíme se přizpůsobit časovým možnostem uchazeče.
 • Získávání teoretických znalostí je formou samostudia.
 • Níže uvedené počty hodin výuky (konzultací) jsou minimální, uchazeč může podle potřeb absolvovat více hodin (bez navýšení ceny).
   

 

Povinná výuka – konzultace

 • 3 hod - předpisy o provozu vozidel
 • 3 hod - opravy a údržba vozidel
 • 3 hod - teorie zásad bezpečné jízdy
 • 1 hod - zdravotnická příprava
 • 1 hod - opakování (testy)
  11 hod celkové teoretické přípravy

Praktický výcvik

 • 4 hod - opravy a údržba vozidel
 • 4 hod - zdravotnická příprava
 • 18 hod - jízdy s výcvikovým vozidlem AŠ
  26 hod celého praktického výcviku

37 hodin celkové výuky

 

 

Návštěvnost stránek

343223