Kurzy pro všechny skupiny

Kondiční jízdy řidičů

Školení řidičů
z povolání

Přezkoušení
po odebrání ŘP

Informace řidičský průkaz C+A

Sdružený výcvik skupin C+A (bez omezení) 

Podmínky a pravidla kurzu

 • Výuka a výcvik probíhá podle individuálního studijního plánu skupiny C.
 • Na motocykl je potřeba vhodné oblečení (viz podrobnosti výcviku skupiny A).
 • Konzultace jsou vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 19:00 hod. Jedná se o 2 bloky po 2 vyučovacích hodinách. Uchazeč si řídí účast dle svých časových možností v souladu s plánem konzultací.
 • Plánování časového rozvrhu jízd se děje ve spolupráci s autoškolou. Snažíme se přizpůsobit časovým možnostem uchazeče.
 • Získávání teoretických znalostí je formou samostudia.
 • Níže uvedené počty hodin výuky (konzultací) jsou minimální, uchazeč může podle potřeb absolvovat více hodin (bez navýšení ceny).
   

 

Povinná výuka – konzultace

 • 4 hod - předpisy o provozu vozidel
 • 4 hod - opravy a údržba vozidel
 • 4 hod - teorie zásad bezpečné jízdy
 • 1 hod - zdravotnická příprava
 • 1 hod - opakování (testy)
  14 hod celkové teoretické přípravy

Praktický výcvik

 • 5 hod - opravy a údržba vozidel
 • 8 hod - zdravotnická příprava
 • 18 hod - jízdy s výcvikovým vozidlem AŠ
 • 13 hod - jízdy na motocyklu JAWA 350
 • 1 hod - jízdy na motocyklu GUZZI
  45 hod celého praktického výcviku

59 hodin celkové výuky

 

 

Návštěvnost stránek

353326