Kurzy pro všechny skupiny

Kondiční jízdy řidičů

Školení řidičů
z povolání

Přezkoušení
po odebrání ŘP

Informace řidičský průkaz B+E

Kurz přípojných vozidel ke skupině B (B+E)

Podmínky a pravidla kurzu

 • Celková hmotnost soupravy (vlečný automobil+přívěs+náklad) nesmí přesáhnout 3 500 kg.
 • Konzultace jsou vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 19:00 hod. Jedná se o 2 bloky po 2 vyučovacích hodinách. Uchazeč si řídí účast dle svých časových možností v souladu s plánem konzultací.
 • Plánování časového rozvrhu jízd se děje ve spolupráci s autoškolou. Snažíme se přizpůsobit časovým možnostem uchazeče.
 • Získávání teoretických znalostí je formou samostudia.
 • Níže uvedené počty hodin výuky (konzultací) jsou minimální, uchazeč může podle potřeb absolvovat více hodin (bez navýšení ceny).
   

 

Povinná výuka – konzultace

 • 1 hod - předpisy o provozu vozidel
 • 1 hod - opravy a údržba vozidel
 • 2 hod - teorie zásad bezpečné jízdy
 • 1 hod - zdravotnická příprava
 • 1 hod - opakování (testy)
  6 hod celkové teoretické přípravy

Praktický výcvik

 • 2 hod - opravy a údržba vozidel
 • 2 hod - zdravotnická příprava
 • 8 hod - jízdy s výcvikovým vozidlem AŠ
  12 hod celého praktického výcviku

18 hodin celkové výuky

 

Návštěvnost stránek

349976